Dashboard ng Desisyon ng Smart WA

Dashboard ng Desisyon ng Smart WA

Data ng real time upang gabayan ang iyong negosyo sa isang ligtas na muling pagbubukas

Dashboard ng Desisyon ng Smart WA

Dashboard ng Desisyon ng Smart WA

Data ng real time upang gabayan ang iyong negosyo sa isang ligtas na muling pagbubukas

Anong bago?

Trend Up

Case Counts Among Unvaccinated Are Rising

Pinagmulan: WA DOH

Arrow

Ang Mga Bagong Claim ng Walang Trabaho ay Panay

Pinagmulan: US Department of Labor

Trend Up

Mga Bagong Kaso Ay Tumataas

Pinagmulan: New York Times

Trend Up

Tumataas ang Mga Bagong Pagkaospital

Pinagmulan: WA DOH

Kasalukuyang Phase ng Pagbubukas muli

Open

Masks Recommended

COVID-19 Muling Pagbubukas ng Patnubay para sa Mga Negosyo at Manggagawa

Pagpapalakas ng Mga Komunidad

at Lumalagong Ekonomiya ng Washington

Logo ng Kagawaran ng Komersyo ng Washington

NAGBIBIGAY NG KAPANGYARIHAN SA KOMUNIDAD UPANG

Magligtas ng buhay at kabuhayan

Restart Washington Logo

DATA INSPIRADO NI

Choice Flows Logo

PINATATAKBO NG

Tanjo.ai logo